Lyrics

À cavaye lès bèrlinås (appears on Grandiveûs, Intégrale cåzî complète)

Back to Hèsta (appears on Back to Hèsta)

Blues po fé ‘ne fin (appears on Grandiveûs, Intégrale cåzî complète)

Bondjoû Walonîye (appears on Grandiveûs, Intégrale cåzî complète)

Ci n’ sèrè måy pus come divins l’ timps (appears on Tot k’mahî, Intégrale cåzî complète)

Confessin’ the Moûse (appears on Back to Hèsta)

Ç’ trin-là (appears on Grandiveûs, Intégrale cåzî complète)

Dj’a on trô ê m’ cèrvê (appears on Back to Hèsta)

Dji k’nohe ossi Bonie Moronie (appears on Back to Hèsta)

Dji n’oûveûre qui l’ londi (appears on Saturday Night Rub, The Elmore D. Band, Tot k’mahî, Intégrale cåzî complète)

Djoyeûs pèheû (appears on Tot k’mahî, Intégrale cåzî complète)

Fans ‘ne tchanson (appears on Grandiveûs, Intégrale cåzî complète)

Grivèl’rèye (appears on Tot k’mahî, Intégrale cåzî complète)

Gros Louwis (appears on Tot k’mahî, Intégrale cåzî complète)

Guitåre sweng (appears on Tot k’mahî, Intégrale cåzî complète)

Has’ di coûr (appears on Grandiveûs, Intégrale cåzî complète)

Hèsta (appears on Tot k’mahî, Intégrale cåzî complète)

Hèy twè, gueûye d’amoûr (appears on Grandiveûs, Intégrale cåzî complète)

Ine pitite fricassêye (appears on Grandiveûs, Intégrale cåzî complète)

Lès bièsses n° 1 (appears on Tot k’mahî, Intégrale cåzî complète)

Li batème (appears on Grandiveûs, Intégrale cåzî complète)

Li dièrin blues d’à Johnson (appears on Grandiveûs, Intégrale cåzî complète)

Li hokum dè G.B. (appears on Grandiveûs, Intégrale cåzî complète)

Li rawète (appears on Grandiveûs, Intégrale cåzî complète)

Li rwè dèl rowe d’Erquy (appears on Saturday Night Rub, Intégrale cåzî complète)

Li spér (appears on Back to Hèsta)

Louke à ç’t-eûre (appears on Tot k’mahî, Intégrale cåzî complète)

Mama sét (appears on Saturday Night Rub, Intégrale cåzî complète)

Mi Toshiba Satellite (appears on Tot k’mahî, Intégrale cåzî complète)

Nèl vind nin, nèl tape nin (appears on Back to Hèsta)

Poqwè m’as’ fêt çoula? (appears on Back to Hèsta)

Prinds ç’ mårtê (appears on Tot k’mahî, Intégrale cåzî complète)

Pus vîs pus sot (appears on Tot k’mahî, Intégrale cåzî complète)

Qué ‘ne bèle wasse (appears on Tot k’mahî, Intégrale cåzî complète)

Rahis’ èt rikètes (appears on Saturday Night Rub, Intégrale cåzî complète)

Rita (appears on Tot k’mahî, Intégrale cåzî complète)

San Francisco Bay Blues (appears on Tot k’mahî, Intégrale cåzî complète)

Sôlèye di tchin (appears on Tot k’mahî, Intégrale cåzî complète)

Tchanson po l’ måva timps (appears on Grandiveûs, Intégrale cåzî complète)

Ti t’ fês dès-îdèyes (appears on Tot k’mahî, Intégrale cåzî complète)

Tot k’mahî (appears on Tot k’mahî, Intégrale cåzî complète)

Tot seû (appears on Saturday Night Rub, Intégrale cåzî complète)

Vègn’ tot chal (appears on Back to Hèsta)

Share: